Skat ved salg af lejlighed uden bopælspligt

Afståelse af lejlighed uden bopælspligt – Skat.dk

31. maj 2011 — Skattefrihed, salg, ejendomsavance, lejlighed uden bopælspligt. Resumé. Skatterådet finder efter en konkret bevismæssig vurdering, …

Denne side er din adgang til skat.dk

Skattefrihed ved salg af lejlighed uden bopælspligt – Skat.dk

5. okt. 2007 — Såfremt spørger ønsker at sælge sin lejlighed kan denne så afstås skattefrit, hvis spørger har beboet denne i 1 år inden den sættes til salg?

Denne side er din adgang til skat.dk

Afståelse af lejlighed uden bopælspligt – Skat.dk

22. mar. 2022 — Parcelhusreglen sikrer skattefrihed for fortjenesten, når du sælger bolig. Du skal dog leve op til beboelseskravet, der giver problemer ifm.

Denne side er din adgang til skat.dk

Skatteregler ved boligsalg – skal du betale skat ved salg af hus …

I den forbindelse bemærker SKAT, at det forhold, at lejligheden er uden bopælspligt influerer på ejendommens pris, og udvider kredsen af potentielle købere, …

Salg af ejerlejlighed ikke fritaget for beskatning – Retsinformation

Retsinformation

19. okt. 2016 — Jeg er udlandsdansker, og lejligheden er uden bopælspligt. Lejligheden var oprindeligt ment som feriebolig, men nu er mine planer ændret, …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Hvordan undgår jeg skat af fortjenesten på mit boligsalg?

Salg af ejerlejlighed uden bopælspligt. Ejeren flyttet til udlandet. Anvendelse som sommerbolig var ikke sandsynliggjort. Fortjeneste skattepligtig.

Boligadvokat og partner Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager svarer hver uge på spørgsmål fra Boligas brugere. Send dit spørgsmål til lf@boliga.dk og gør det så kort som muligt. Boliga skal kende din identitet, men vi anonymiserer alle indlæg. Spørgsmål og svar bringes i nyhedsbrevet hver onsdag.

Parcelhusreglen – TAX.DK skat & afgift

TAX.DK skat & afgift: Parcelhusreglen

lign. – sælges, vil en fortjeneste være skattefri, hvis følgende betingelser er opfyldt (parcelhusreglen):1). Ejendommen har tjent til bolig for ejeren …

Skattefri avance ved salg af hus – TAX.DK skat & afgift

TAX.DK skat & afgift: Skattefri avance ved salg af hus

12. dec. 2018 — Rundt omkring i landet findes et betydeligt antal helårsboliger, som kan erhverves uden bopælspligt for ejeren. Det gælder blandt andet for …

Skat ved salg af helårsbolig, der er anvendt som sommerhus

Skat ved salg af helårsbolig – BDO

Når du sælger din bolig, så er fortjenesten ved salget skattefri, hvis 2 betingelser er opfyldt. · Det er ikke et krav, at du eller din husstand bor i ejendommen …

Sommerhusreglen gælder også for en helårsbolig, der anvendes som fritidshus, men kun på betingelse af, at boligen er anskaffet til og været brugt til dette.

Parcelhusreglen – Læs om betingelserne for skattefrit salg

Parcelhusreglen – Læs om betingelserne for skattefrit salg – Kevlaw

Skal du sælge din bolig? Her kan du læse meget mere om parcelhusreglen, og betingelserne for at sælge skattefrit. Kevlaw kan hjælper dig sikkert på vej.

Keywords: skat ved salg af lejlighed uden bopælspligt