Sikkerhedsudstyr på et laboratorie

Sikkerhedsudstyr er afgørende i ethvert laboratorie for at beskytte personalet mod potentielle farer og ulykker. Det er desuden vigtigt at uddanne personalet om korrekt brug af sikkerhedsudstyr og procedurer samt at opretholde en sikkerhedsbevidst kultur i laboratoriet for at minimere risikoen for ulykker og skader. Her er nogle af de vigtigste typer sikkerhedsudstyr, der normalt findes i et laboratorium.

Laboratoriekittel

En laboratoriekittel er designet til at beskytte tøjet mod kemikaliesprøjt, stænk og andre forurenende stoffer. Den hjælper med at forhindre kontaminering af tøjet og reducerer risikoen for personskade. Mangler du en laboratoriekittel eller flere, kan de købes hos Buch Holm

Sikkerhedsbriller

Sikkerhedsbriller eller et visir beskytter øjnene mod kemiske stænk, partikler og andre farer. Det er vigtigt at bære beskyttelsesbriller, når du arbejder med kemikalier eller andre materialer, der kan forårsage øjenskader.

Laboratoriehandsker

Laboratoriehandsker er afgørende for at beskytte hænderne mod kemikaliesprøjt, skarpe genstande og andre farer. De skal være fremstillet af det rigtige materiale til den pågældende opgave og skiftes regelmæssigt for at undgå kontaminering.

Åndedrætsværn

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at bære åndedrætsværn, især hvis du arbejder med farlige dampe, gasser eller partikler. 

Brandbekæmpelsesudstyr

Brandslukkere skal være tilgængelige i et laboratorie for at kunne håndtere brande forårsaget af kemiske stoffer eller elektriske apparater. Dette er derfor meget vigtigt sikkerhedsudstyr.

Førstehjælpskasse

En førstehjælpskasse skal også være tilgængelig i et laboratorie for, at der hurtigt kan ydes førstehjælp i tilfælde af mindre skader.

Som du kan se af ovenstående, er der en del sikkerhedsudstyr, der bør være standard, når du arbejder i et laboratorie.